Hierapolis - Tyrkia

Fra teateret i Hierapolis

 

Mer om Tyrkia

Deler av teateret

Oldtidsbyen Hierapolis ligger i Tyrkias innland; like langt fra Antalya i sørøst som Izmir i nordvest. De varme kildene i Pamukkale gav helse og velvære, og tusener valfartet til en voksende by i rometiden.

Det eldste bygget (et tempel) er fra det tredje århundet (f.Kr), og rundt dette vokste byen frem. Veksten fortsatte da byen ble en del av romerriket i 190 f.Kr. Hierapolis ble et senter for medisin og legekunst og preget sine egne bronsemynter. 

Hierapolis overlevde to jordskjelv (år 17 og 60 e.Kr.), men ble gjenreist i enda større prakt. Kristendommen fikk tidlig feste i byen ettersom Paulus (som bodde i Efesos) hadde fått mange tilhengere i området. Jesu disippel; Filip flyttet til Hierapolis i år 80, men religionskonflikter gjorde at den da gamle disippelen ble korsfestet i byen. 400 år senere ble det bygget et martyrium (minnesmerke) over hans grav, og i dag kan vi se deler av dette. Se kart over Hierapolis.

Ruiner i Hierapolis

Fra romertiden ser vi også rester etter templer, fonteneanlegg, gravsteder, søyleganger og andre spor fra byens romerske tid. Mange av gjenstandene som er gravd frem står utstilt på museet. Det mest imponerende bygget er likevel teateret, som bl endret flere ganger. I dag fremstår det slik det ble gjenreist etter jordskjelvet i år 60 e.Kr. En rastaurering i år 352 gjorde at orkestert ble modifisert til fremføring av vann-show. Teateret hadde plass til 15.000 tilskuere.

Romersk teater

På 600-tallet ble byen rasert av persere og utsatt for et nytt jordskjelv. Hierapolis ble bygget opp igjen, men på 1200-tallet ble byen fraflyttet. Et nytt jordskjelv i 1354 raserte restene av byen, og kalkavleiringer dekket gradivs ruinene. Hierapolis er i dag på UNESCO's verdensarv-liste.

Søyler i Hierapolis

Mer om Tyrkia

 

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen. Foto: stock.xchng/Stephen Davies, /Cumhur Kahveci, /Maciej Swic, /getye1