Aspendos - Tyrkia

Romerske buer på teater

 

Mer om Tyrkia

Utsiden av Aspendos teater

Oldtidsbyen Aspendos ligger ca. 4 mil mot øst fra Antalya. Bosettingen går 3000 år tilbake i tid, og i dag kan vi betrakte teateret som fremdeles står og vitner om byens tidligere betydning.

Aspendos ligger syv kilometer øst for byen Serik. Elva Eurymedon gjorde jorda fruktbar. Til tross for avstanden til havet, var det den gang mulig å entre Aspendos sjøveien gjennom det brede elveleiet. Byen vokste, og i det femte århundret (f.Kr) var Aspendos den største byen i det området som utgjorde provinsen Pamphylia. De preget sine egne mynter, som de beholdt selv da byen kom under persisk styre.

Da Alexander den Store inntok Aspendos i 333 f. Kr. ble byens årlige skatt oppgitt til 100 gull-talenter (!) og 4000 hester. I år 190 kom så byen inn under Romerriket.

Fra romertiden ser vi teateret som ble påbegynt i år 155 e.Kr. Det regnes som det best bevarte teateret fra antikken. En del av teateret er bygget inntil en skråning mot vest der byens øvre bebyggelse lå (akropolis). Scenen og scenebygningen lå vestvendt mot akropolis. Inngangspartiet mot øst er fremdeles ganske inntakt. Tidligere var scenen overbygget for å skjerme for sol og regn. Det var 7000 sitteplasser i teateret, og diameteren på halvsirkelen er 96 meter. Utenom underholdning, ble også anlegget i en periode også brukt som karavane-camp for handelsreisende. I dag brukes teateret aktivt. Se kart over Aspendos.

Inngangsparti til teaterert

I byens akropolis (vest for teateret) ser vi ruiner etter andre bygg bl.a. basilika og bytorget (agora). Vi ser også spor etter 15 km. med akvadukter fra romertiden samt rester av ei romersk bro. Byens fall fulgte med romerrikets fall, og i dag ligger oldtidsbyen i en tyrkisk landsby.

Bilde fra Aspendos teater

Mer om Tyrkia

 

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen. Foto: stock.xchng/M.Zynep Dagdevirenoglu Kubaseck, /Alposman Koparan, /Esra Su