Afrodisias - Tyrkia

Afrodisias tempel

 

Mer om Tyrkia

Oldtidsbyen Afrodisas bærer navnet fra kjærlighetsgudinnen Afrodite, og ligger i Tyrkias innland. Et marmorbrudd lå like ved byen, og skulpturer fra Afrodisias var kjent over hele Romerriket. I dag ser vi rester etter en betydelig by som måtte gi tapt for jordskjelv og endringer i bosettingen.

Mye tyder på at Afrodite-navnet kommer av en sammensmelting av en urgammel skaperkvinne og den greske guden Afrodite. Kvinner fødte nytt liv, og en lignende skaper-mor fant man også i de eldtste periodene til Efesos.

Veksten i Afrodisias startet et par hundre år før Kristus, og fortsatte i Romertiden. Bygg fra nyere tid har blitt revet og flyttet for å avdekke mest mulig av byens tidligere areal. Her finner vi et stort stadion, teater, templer, bad og mye mer. De fleste av skulpturer og mindre håndtverksarbeider er stilt ut på museet som ligger like øst for ruinbyen (Se kart over Afrodisias).

Teateret i Afrodisias

Teateret er det mest markante bygget ettersom store deler av tribunedelen er intakt.Søyler er gjenreist på enkelte ruiner, mens de fleste bygg bare er markert med en grunnmur. Et av de vakreste monumentene i Afrodisias er portalen (bildet nedenfor) som fører inn til Afrodite-tempelet Byen ligger i et utsatt geologisk område, og flere jordskjelv rammet byen. Et kraftig jordskjelv i det fjerde århundet (e.Kr) endret vannveiene, og deler av Afrodisian ble oversvømmet. 300 år senere kom et nytt skjelv, og ødeleggelsene var så omfattende at byen aldri klarte å reiste seg igjen.

Portal til Afrodite tempel

En moderne bebyggelse vokste frem i området, og landsbyen Geyre ligger bare 400 meter mot vest.

Mer om Tyrkia

 

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen. Foto: stock.xchng/Cumhur Kahveci, /Guenter M. Kirchweger