Kjendiser i Efesos - (Efesus)

Teater i Efesos

 

Mer om Efesos

Hovedgate i Efosos

Med sin lange historie har en storby som Efesos hatt besøk fra mange kjente navn i historien. Store navn fra oldtiden er ikke nødvendigivs store i vår tid, men noen har satt dype spor i historiebøkene. Her er en liten liste over kjente personer med tilknytning til Efesos.

1. Jomfru Maria. I sin samtid var det bare i visse kretser man kjente henne som mor til Guds sønn. I dag er hun en av de mest kjente historiske personer, og naturligvis avgjørende for at Kristendommen oppstod. I katolsk og ortodoks tro er hun også den viktigste helgen. Maria er også den eneste kvinne som er omtalt i Koranen, uten at hun i Islam tillegges noe guddommelig.

Etter at Jesus døde, ble Maria tatt vare på av Johannes (etter ønske fra Jesus). Maria flyttet så til Efesus sammen med Johannes, og der skal hun ha bodd resten av slitt liv. Man mener at hun også ble gravlagt i Efesos.

2. Alexander den store. Denne kongen og erobreren samlet store deler av Øst-Europa både gjennom diplomati og krigføring. Han huskes både som en stor hærfører, og hans rike vokste østover til deler Asia og sørover i Afrika. 

I år 334 f.Kr. inntok Alexander den store Efesos uten motstand. I Efesos innførte han en form for demokrati. Han ofret i Artemis' tempel og restaurerte det. Tempelet ble så flott at Alexander brukte samme arkitekt til utvikle byen Alexandria i Egypt.

3. Kleopatra. Selv om Kleopatra var egyptisk drønning (51 f.Kr. - 30 f.Kr), hadde større dronninger regjert før henne. Hun styrte på tampen av Egypts storhetstid, og hadde meget nære forbindelser med Romerriket. Hun fikk bl.a. en sønn med Julius Cæsar. Hennes kompliserte liv i en politisk brytningstid mellom stormakter inneholdt alle ingredienser for et historisk drama; spesielt når en vakker og mektig kvinne står i sentrum. Bøker og filmer har gjort henne til den mest kjente av Egypts kvinnelige faraoer. 

I år 33 f.Kr. kom Kleopatra til Efesos sammen med sin andre romerske elsker; generalen Antonius som var midt inne i en maktkamp om Romerriket. Konflikten med Octavius (senere keiser Augustus) gjorde at Antonius og Kleopatra flyktet til Egypt to år senere.

4. Keiser Augustus. Han ble Romerrikets første keiser i år 27 f.Kr., og han ledet riket inn i en fredelig storhetsperiode. Hans navn er også godt kjent fra åpningen av Juleevangeliet der han innkaller alle til å skrives inn i manntall. 

Augustus gjorde Efesos til provinshovedstad på bekostning av Pergamum. Efesos var da en av de fem største byene i Romerriket samtidig som den var permanent residens for romerske guvenører. I øst var Efesus den største og viktigste handelsbyen i Romerriket.

5. Paulus. Først var han en romersk bekjemper av de første kristne og bar da navnet Saulus. Senere ble han en forkynner, og nå ansett som misjonens far og forbilde. Gjennom sine brev er han også medforfatter i Det Nye Testamentet.

Apostlene reiste rundt for å spre budskapet om den nye religionen (Kristendommen), og Paulus kom til Efesos i år 53. Der forkynte han i synagoger og andre steder i byen. Han grunnla også en kirke i Efesos. I løpet av tre år fikk han mange tilhengere, men også motstandere - spesielt dem som tjente penger på å selge sølvfigurer av den viktigste guden i Efesos; Artemis. Paulus ble anbefalt å forlate byen og reiste til Makedonia. 

6. Johannes. Han var lite kjent i sin samtid, men er i dag kjent som en av Jesu disipler og forfatter av flere tekster i Det Nye Testementet. 

Som nevnt kom han til Efesos sammen med Jomfru Maria. I år 64. e.Kr. ble han leder for kirken i Efesos og han reiste rundt i området for å forkynne sin lære. Religionskonflikter gjorde at han ble tatt til fange og ført til Roma der han ble torturert og deretter sent i eksil på den greske øya Patmos. Der skrev han "Johannes' Åpenbaring". Da keiser Domitian døde, ble det igjen lov å forkynne, og Johannes fikk reise tilbake til Efesos. Der skrev han sitt evangelie. Johannes døde i Efesos og ble begravet der. Senere ble det reist et monument over graven, På 500-tallet ble det bygget en kirke over graven, og denne kirken ser man ruinene av i Efesos i dag.

Mer om Efesos

 

Ansvarlig for innholdet: Magnus Tangen. Foto: stock.xchng/Christopher Kubaseck, /Max Mitenkov, /Baris Altunbas, /Gokhan Okur, /Hakan Saka